Có ai biết chỉ giúp em với ạ. Em dùng phonetic guide trên macbook, không biết tại sao chữ furigana nó lại nằm lệch sang một bên chứ không nằm thẳng trên đầu chữ kanji. Có ai biết cách chỉnh sửa thì hướng dẫn em với ạ. Em cảm ơn!!!!!