học kanji là chỉ học âm on âm kun rồi học thuộc thì gọi là học kanji thôi hả