iu, CM này Ku~chan đẹp cực. nhìn như quay cái này lúc còn để tóc dài thì phải^^! hát bài Candle Light hay cực, sao k ra single bài này nhỉ --> nghe hay hơn trong album Black Cherry nhiều huhu

15s
30s