Mua hàng trực tuyến ngày càng gia tăng ở Nhật Bản, và chính phủ đang cố gắng tìm hiểu xem người tiêu dùng Nhật Bản chi dùng bao nhiêu tiền cho việc này và mua những mặt hàng gì.
Bộ Tổng vụ tiến hành khảo sát hàng tháng đối với khoảng 30.000 hộ gia đình nhằm thu được bức tranh toàn cảnh chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong 10 năm qua, số người tham gia khảo sát mua hàng qua mạng internet tăng gần 5 lần. Hiện nay, hơn 24% người trả lời khảo sát nói họ mua hàng trực tuyến. Nhưng việc phân tích chi tiết khó thực hiện được vì khảo sát hiện nay chỉ đưa ra câu hỏi người tiêu dùng chi bao tiền cho những mua sắm như vậy.

Bắt đầu từ tháng 1 sang năm, Bộ Tổng vụ dự kiến sẽ đưa vào những câu hỏi chi tiết về mua hàng trực tuyến, theo 22 nhóm, trong đó có thực phẩm, đồ da dụng, vé máy bay và chi phí nhà ở. Các câu hỏi mới cũng sẽ liên quan đến mua nhạc, video và sách điện tử trên mạng.


NHK WORLD