hiện nay do ổ đĩa của mình sắp đầy rồi mà mình không nỡ xóa mấy bộ phim nên mình muốn hỏi có thể đặt đĩa phim do nhóm sub làm ở đâu