Cho em hỏi những senpai đã học n2 chút dc k ạ
Liên thể tu sức ngữ là gì
Liên thể tu sức ngũ khác với thể thông thường như thế nào ạ?
Em đang học n2 mà thấy tài liệu viết vậy,hem biết thế nào lun !
Mong có ai hồi đáp trả lời vs e vs ạ