Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Mai Hương, sinh viên năm 4 của trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay mình đang thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến cách xưng hô của người học tiếng Nhật với người Nhật trong vài trường hợp nhất định.
Bảng khảo sát này nhằm cung cấp thông tin cho luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật của mình.
Rất mong sự tham gia đóng góp ý kiến từ các bạn bằng cách trả lời vào bảng khảo sát bên dưới.