Các bạn giúp mình tìm lời bài hát này với nhé. Mình cần bản kanji và hiragana. Mình chưa học tiếng Nhật nên không thể đọc kanji do đó cần hiragana để hỗ trợ. Còn romanji thì mình tự chuyển được rồi.
Link bài hát: youtube.com/watch?v=cn8JUD5095s

みんなさん、ありがとうございます (minna-san, arigatou gozaimasu).