Cái này mình post dùm nhỏ bạn

Mình sắp dọn về nước nên cần bán gấp clipping của mag (không bán được cũng đem bỏ à)

Myojo: 2006.10, 2009.11, 2010.07, 2012.05, 2013.01, 2013.02, 2013.04, 2013.06, 2013.11
Popolo: 2010.07, 2012.06, 2013.11, 2013.08
Potato: 2006.10, 2009.10, 2010.04, 2010.05, 2012.04, 2012.05, 2013.01, 2013.02, 2013.04, 2013.07
Duet: 2006.07, 2006.08, 2008.08, 2009.10, 2010.02, 2010.05, 2010.07, 2010.10, 2012.04, 2012.05, 2013.01, 2013.02, 2013.04, 2013.07
Wink Up: 2006.10, 2008.08, 2009.02, 2009.03, 2010.01, 2010.07, 2010.10, 2012.04, 2012.05, 2012.10, 2013.01, 2013.02, 2013.04, 2013.07

Giá clippings của debut groups là 10k một tờ, còn Jrs và những diễn viên, ca sĩ, 48group là 5k. Không bán clipping của Tackey&Tsubasa.



Arashi set từ TV mags - 100k


KAT-TUN set từ TV mag - 100k (hình mẫu ở giữa, K8 và NEWS set đã bán)


X1: Kisumai bookmark - 40k
X2: Kisumai cd box case - 40k
X4: lịch của Nakayama Yuma (chưa mở)- 120k
X5: HSJ premium card pinup - 50k
X6: HSJ sticker - 30k
X7: HSJ cd case - 20k
X8: HSJ sticker - 20k

A.B.C-Z debut dvd - Za ABC -5stars- (chưa mở) 350k

---------------------------------------------------
Tuần sau mình về lại VN nên bạn nào muốn mua thì liên lạc gấp với mình nha (pm hoặc comment ở dưới) Trễ nhất là 21.12.