Mình sắp sang nhật để làm việc. Làm trong nông trại, không biết bên đó có dùng khay inox để ăn cơm trưa không nhỉ? Nếu không có bán chắc mình phải mang đi để dùng ăn tạm vậy. Các bạn xem bên đó có loại khay này không mình đỡ phải mang đi