Những link hình trên là lyrics tất cả bài hát trong album Tindharia no Tane của Haruka Shimotsuki í bạn nào có thời gian rảnh dịch giùm mình với ; _________ ;

Nếu được thì cho mình cám ơn mọi người nhiều lắm