Mình nghiền cái Dấu Vết này lắm rồi
Nhưng khổ lỗi , tìm mãi mà không được cái Beat nào giống hết của anh Nino
Ai có thì Share cho mình với
ありがとう