Nikki, bài hát đầu trong album Rabito của Rabbit

http://v.youku.com/v_show/id_XNDY4MzM5MzUy.html

Mọi người thấy thế nào, mình thấy bình thường cũng khá vui vẻ

Nguồn: Channel-Ai