Trích Nguyên văn bởi Khách View Post
Với giao diện mới của forum, t nhìn mãi vẫn không thấy chỗ đăng nhập đâu. Ad hay mod có thể chỉ hộ t cái chỗ đăng nhập ở góc nào ko?
Đã thấy chưa bạn ?