#31: Họ đều điên lên với các phụ nữ
--> Sao lại thế nhỉ? Mình tưởng hiếm phụ nữ trong trường thì sẽ phải "săn đón" nồng nhiệt chứ?