hiện tôi muốn tham gia thi hát những bài hát trong phim anime nhưng lại không tìm thấy bảng ký âm nào trên gendou.com . có trang web nào dơnload nguyên bản ký âm đó không .
- còn nữa tôi muốn đánh văn bản bằng kanji có chữ nhỏ hỉagana chú thích ở trên chữ kanji cho dễ đọc thì không biết gõ thế nào nữa . xin hãy hướng dẫn cho tôi . như hình dưới
kaiwa1.jpg