Chiếu trên TV từ tháng trước thì phải

Download 900MB

http://www.mediafire.com/?n7sdhdlp1buia