down về xem rồi , sợ bạn buồn hơn ấy chứ LA này theo mình thấy cũng hơi buồn