- Trans:
hnamphuong
- Edit:
lina-star
- Time:
wuchun_mylove
- Type:
lina-star
- Encode:
lina-star
-Upload:
YANSUB

em đang tìm kiếm chỉ mình anh thôi (anh cũng đang chờ em)
dù có đang ở bên bất cứ ai khác
Em cũng không muốn quên anh (người có thấy không)
Anh thấy không. Tất cả những gì em muốn là thay đổi sự thật này
Em muốn cảm nhận tình yêu này như cảm giác hiện giờ của emDownload:
http://www.yeuamnhac.com/music/showt...g-by-Koda-kumi