Trích Nguyên văn bởi KHA View Post
Cửa mở rồi kìa Heian... vào đy, *đẩy đẩy lưng Heimama* --> *chạy biến*