thể loại này học đường kiểu này nhiều lúc xem cảm động ghê , so với Onizuka bên GTO thì khóa học đanh thép của thầy Hachisuka dởm này ngang nhau , mỗi người 1 kiểu dạy học sinh , nhìn chung là 1 bộ phim rất đáng xem , cám ơn subteam nhiều