Còn ai giữ bộ này không nhỉ, reup giùm với. Máy hỏng đi luôn ổ cứng nên mất hết phim rồi