Trích Nguyên văn bởi mattroilanh_tt View Post
Có vẻ die thật rùi...
Ọc ọc,Trù ẻo hả bà "Mặt trời lặn"