Chào cả nhà. Mình là mem mới.
Mình fall in love với The GazettE vì Cassis, lúc đó ko biết Visual Kei là gì hết trơn, cứ nhìn Ruki với Uruha thôi vì 2 anh quá đẹp (lúc make-up). Mình lục hết utube, down sạch mấy album về nghe rồi bấn luôn từ đó
The GazettE là visual Kei band duy nhất trong lòng mình