Bạn nào còn giữ từ ep 4 -> 10 có thể re-up được không ạ? Lâu lâu muốn coi lại mà link season 2 die gần hết rồi