Sao lại màu trắng nhỉ? - Ý mình là hoa đỗ quyên í?
Ở VN mình nhiều hoa đỗ quyên lắm, các bạn đi dọc đèo Hải Vân thấy nhiều, nhưng nó màu đỏ cơ- chói lọi luôn ấy chứ. Hay 2 loại hoa đỗ quyên của Nhật và VN khác nhau?