ối h mới bk là có nhóm này thiệt là vô tình quá iiii.... nghe nhạc cũng hay nhỉ