Bài LIFE album và nhạc đều tuyệt mà, sao lại nói là thất bại nhỉ???