Theo khảo sát của Chính phủ, số lượng học sinh tiểu học và trung học nghỉ học ít nhất 29 ngày đã lên tới 129,254 học sinh (2008), tăng 1.9% so với năm ngoái.Số học sinh trung học không đến trường ít nhất 30 ngày chiếm 2.91% tổng số học sinh, đồng nghĩa với cứ 34 học sinh thì có 1 học sinh không tới trường ít nhất 1 tháng.

Những con số trên đây được thống kê trên khảo sát của các Bộ : Giáo Dục, Văn Hóa, Thể Thao, Khoa Học và Công Nghệ với 33,680 trường tiểu học và trung học công lập, tư thục và nội trú trên toàn nước Nhật. Theo đó, có 29,926 học sinh tiểu học trốn học quá 30 ngày có lý do không liên quan tới sức khỏe hay khó khăn kinh tế, tăng 0.4% so với năm học trước. Tương ứng với trung học, có 105,328 học sinh tăng 2.2%. Trong đó, số học sinh tiểu nghỉ quá 30 ngày liên tục là 298 học sinh, chiếm 0.34%.

Cũng theo điều tra, ở thành phố, số học sinh nghỉ học vì lý do bị bắt nạt ở trường tăng từ 0.3% lên 3.5% , 18.4% học sinh nghỉ học không hòa đồng với trường lớp tăng 2.8%.

Năm 2008, lần đầu tiên, các hội đồng giáo dục địa phương được đưa ra 10 lý do để giải thích về việc số học sinh nghỉ học tăng lên một cách đáng quan ngại. Kết quả, có 93% số học sinh trả lời : không thể kết bạn ở trường. 82% nói rằng : do giáo dục gia đình nghèo nàn. 65% đổ cho việc gia đình lơ là và thiếu nghiêm ngặt.

Khi được hỏi về ý kiến trước những con số thống kê, văn phòng Bộ Giáo Dục nói: "Chúng tôi sẽ liên tục và thường xuyên tổ chức những buổi nói chuyện, trao đổi với các phụ huynh và học sinh bắt đầu từ năm nay".

Nguồn: 不登校:2年連続増加 中学生34 に1人…学校基本調査 - 毎日jp(毎日新聞)