Các nhân vật trong phim đều được làm bằng đất sét đó. dễ thương ghê:bathing::wooi: nói tiếng nhật, phụ đề tiếng anh

tập 1

http://clip.vn/watch/mMi,vn,Taiko-Drum-Master-Episode-1
tập 2

http://clip.vn/watch/mMC,vn,Taiko-Drum-Master-Episode-2
tập 3

http://clip.vn/watch/m4z,vn,Taiko-Drum-Master-Episode-3
tập 4

http://clip.vn/watch/m43,vn,Taiko-Drum-Master-Episode-4