Hình ảnh cho các bài viết trong tất cả các box thuộc khu vực KPNB phải up lên host riêng (như Photobucket, Flickr, Imageshack.us,...) trước khi được post tại diễn đàn. Tuyệt đối nghiêm cấm hotlink. Những topic vi phạm sẽ bị del không báo trước. Các staff cũng như các bạn thành viên lưu ý và vui lòng thực hiện.

* Hai box Tin tức Công Nghệ và Tin tức Xe Nhật được phép hotlink.